Μόνο εσύ, στα πάντα, για πάντα

Γράφει η Νόνη Διολή

Θέλω να σκέφτομαι μόνο εσένα,
παντού, συνέχεια, πάντα,
για πάντα.
Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από εσένα.
Κανείς και τίποτα.
Δεν υπάρχουν άνθρωποι,
δεν υπάρχουν δρόμοι, αυτοκίνητα,
θόρυβος, βουή,
τίποτα.

Υπάρχεις μόνο εσύ,
οι λέξεις σου, η φωνή σου,
η ανάσα σου, το σώμα σου, τα χέρια σου,
μόνο εσύ,
κανείς και τίποτα.
Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα,
υπάρχεις μόνο εσύ,
σε όλα είσαι μόνο εσύ,
όλα είσαι μόνο εσύ.

See Also

Τίποτα, κανείς, πουθενά,
εσύ παντού, συνέχεια, πάντα.
Θέλω να σκέφτομαι μόνο εσένα,
σκέφτομαι μόνο εσένα,
παντού, συνέχεια, πάντα,
για πάντα…

View Comments (0)

Leave a Reply

© 2023 Love&More. All Rights Reserved. Design by JG Web Design

Contact us

Scroll To Top